Pogoji in pravila sodelovanja v Facebook nagradni igri »Brezplačne vstopnice za obisk sejma Nautica Marina Portorož«1. Organizator nagradne igre

Nagradno igro organizira družba Marina Portorož, d.d. Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož (v nadaljevanju organizator).

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22.3.2019 do 29.3.2019 na FB strani Nautica Marina Portorož https://www.facebook.com/nauticaportoroz  

 

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se pridružijo Facebook strani https://www.facebook.com/nauticaportoroz ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih nagradna igra zahteva: všečkajte FB stran Nautica Marina Portorož, všečkajte objavo, označite eno osebo v komentarju. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih, ki so neposredno povezani z nagradno igro in njihovi ožji družinski člani (velja za organizatorja).

 

4. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Sodelujoči z izpolnitvijo navodil nagradne igre izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila, s katerim sodelujejo v nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/nauticaportoroz

 

5. Nagrade

Organizator podeljuje 5 kompletov (po dve brezplačni vstopnici) za enodnevni obisk sejma Natuca Marina Portotož med 16. in 19. majem 2019.

 

6. Izbor nagrajencev, objava in obveščanje o nagrajencih

Žrebanje nagrad bo 29.3.2018. V njem sodelujejo vsi udeleženci, ki bodo izpolnili pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na FB strani https://www.facebook.com/nauticaportoroz/

Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

7. Davki od nagrad

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator plača akontacijo za prejeto nagrado. V ta namen bodo morali nagrajenci pred predajo nagrade organizatorju posredovati ustrezne potrebne podatke.Pin It

MEDIJSKI SPONZORJI

 

 

  

© 2020 by NAUTICA MARINA PORTOROŽ.